113/9 KP.Tân Phú 2, P.Tân Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
0979 021 421
ctysonhaithinh@gmail.com
0979 021 421
Công ty Sơn hải thịnh
Dây chuyền sơn tinh điện
Dây chuyền sơn tĩnh điện bd1
Dây chuyền sơn tĩnh điện bd2
Day chuyen son binh duong
hệ thống dây chuyền sơn tĩnh điện

Quy hoạch phát triển ngành sơn tĩnh điện đến 2020, tầm nhìn 2030

 Quy hoạch phát triển ngành sơn tĩnh điện đến 2020, tầm nhìn 2030

Ngày 8 tháng 2 năm 2014, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 1008/QĐ-BCT phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp sơn tĩnh điện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030″ (Quy hoạch).

Ngày 8 tháng 2 năm 2014, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 1008/QĐ-BCT phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp sơn tĩnh điện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030″ (Quy hoạch).

Theo Quy hoạch, ngành công nghiệp sơn tĩnh điện được thát triển theo hướng từng bước loại bỏ các công nghệ, thiết bị lạc hậu thay bằng các công nghệ, thiết bị tiên tiến, hạn chế sử dụng các nguyên liệu, hóa chất nguy hại tới môi trường sinh thái và sức khỏe con người, tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt và giá trị cao. Tập trung đầu tư vào các nhóm sản phẩm có giá trị sử dụng cao, đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển sản xuất các loại nhựa tạo màng, bột màu, hóa chất, phụ gia cho ngành.

ngành công nghiệp sơn tĩnh điện

Quy hoạch đặt mục tiêu cụ thể về i) tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp sơn tĩnh điện (đến năm 2020 đạt 13%; giai đoạn 2021 – 2030 đạt 14%); ii) tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp sơn tĩnh điện (đến năm 2020 đạt 13%; giai đoạn 2021 – 2030 đạt 14%); iii) tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của ngành công nghiệp sơn tĩnh điện trong toàn ngành công nghiệp hóa chất (tăng từ 11% năm 2012 lên 11,5% vào năm 2020 và đạt 12% vào năm 2030); iv) đến năm 2020, nguồn nguyên liệu trong nước có khả năng đáp ứng được 50% về giá trị tổng nhu cầu của toàn ngành và đến năm 2030 đáp ứng 75%.

Để thực hiện Quy hoạch, việc các tổ chức khoa học – công nghệ, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào hoạt động chuyển giao, tiếp nhận, làm chủ và ứng dụng công nghệ để sản xuất nguyên liệu sơn tĩnh điện đặc biệt sơn tĩnh điện chất lượng cao, chất phụ gia cho ngành công nghiệp sơn tĩnh điện, các loại nhựa tạo màng, các loại bột màu trong nước chưa sản xuất được cũng như các hoạt động tiếp thị, xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu các sản phẩm sơn tĩnh điện được khuyến khích. Nhà nước hỗ trợ phát triển một số doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong lĩnh vực ngành công nghiệp sơn tĩnh điện đủ mạnh để sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, thân thiện với môi trường, xây dựng được thương hiệu có uy tín trên thị trường trong nước và trên thế giới. Các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất kết hợp đổi mới công nghệ, thiết bị, áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Ưu tiên đầu tư sản xuất nguyên liệu phục vụ cho ngành và sản xuất sơn – mực in dùng trong các lĩnh vực công nghệ cao.

Các doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển thương hiệu sản phẩm, có chiến lược phát triển lâu dài để giữ vững và phát triển thị phần, nâng cao chất lượng sản phẩm, không ngừng cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm, củng cố và phát triển hệ thống tiêu thụ sản phẩm. Tham gia các chương trình xúc tiến thương mại ở trong nước cũng như ngoài nước.

Cần chú ý, Nhà nước đẩy nhanh quá trình di dời, tập trung các nhà máy gia công sơn tĩnh điện vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm quản lý tập trung, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Đóng cửa các cơ sở sản xuất sơn tĩnh điện sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Không cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư có công nghệ, thiết bị lạc hậu.

Nhà nước công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong từng thời kỳ để các nhà đầu tư lựa chọn các phương án đầu tư thích hợp.

Ban hành kèm Quyết định là Phụ lục Danh mục các dự án đầu tư trong Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp sơn tĩnh điện Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030   Cụ thể:

– Thời điểm đầu tư 2014-2015: các cơ sở hiện có sẽ thực hiện mở rộng, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng công suất các cơ sở sản xuất in, mực in, nguyên liệu nhựa hiện có.

– Thời điểm 2016-2010:

+ mở rộng các cơ sở sản xuất sơn trang trí-xây dựng, cơ sở sản xuất sơn bột tĩnh điện, cơ sở sản xuất sơn gỗ, cơ sở sản xuất nguyên liệu nhựa hiện có.

+ Mở rộng, nâng công suất, nâng cao chất lượng sản phẩm các cơ sở sản xuất mực in hiện có, chất lượng sản phẩm 1 hoặc 2 nhà máy sản xuất sơn bảo vệ và sơn tàu biển trọng điểm hiện có.

+ Xây dựng Nhà máy sản xuất sơn trang trí – xây dựng (tại miền Bắc), Nhà máy sản xuất sơn gỗ (tại miền Bắc hoặc miền Nam), Nhà máy sản xuất mực in chất lượng cao và Nhà máy sản xuất bột màu vô cơ (miền Nam), Nhà máy sản xuất nguyên liệu nhựa (alkyd, acrylic, epoxy, polyurethane… và Nhà máy sản xuất dung môi hữu cơ (miền Trung), …

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Facebook
Hotline: 0979 021 421
Tel: (0650) 3738 930
Fax: (0650) 3738 931